Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành điều Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Thưa quý độc giả, lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng Điều Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam một báo cáo thường niên về ngành điều được thực hiện nhằm đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường điều năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.
• Diễn biến sản xuất, những vùng trồng điều chủ yếu của Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường điều trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu điều quốc tế: các nước sản xuất điều chính
• Biến động xuất khẩu điều Việt Nam năm 2008 theo tháng
• Triển vọng năm 2009: Giá điều, cung cầu điều, các thị trường xuất khẩu điều triển vọng nhất
Báo cáo thường niên ngành hàng Điều Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Điều Việt Nam và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 04/04/2009
Bản tiếng Anh:

- Số trang: 60 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Phan Hồng Liên - Email:
info@ago.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256/07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CÁC BẢNG

TỔNG LƯỢC

PHẦN I: SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1.Diện tích, sản lượng, năng suất cả nước

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Sản lượng

Năng suất

2.Diện tích, năng suất, sản lượng theo khu vực

Đông Nam Bộ

Duyên hải nam trung bộ

Tây Nguyên

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bắc Trung Bộ

3.Công tác giống và tình hình sâu bệnh

4.Tổ chức thu mua và chế biến

PHẦN 2: XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2008

1.Nhập khẩu

2.Xuất khẩu

2.1. Giá xuất khẩu

2.1.1. Giá theo tháng

2.1.2. Giá xuất khẩu theo thị trường

2.2. Xuất khẩu theo doanh nghiệp

2.3. Xuất khẩu theo thị trường

2.3.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu

2.3.1. Top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

2.3.2. Top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD)

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THẾ GIỚI

1. Sản xuất điều thế giới

Sản lượng và phân bố địa lý sản xuất

Chế biến

2. Giá điều

3. Nhập khẩu

3.1. Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008

3.2. Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều lớn nhất thế giới năm 2008 (các nước có kim ngạch nhập khẩu hơn 1 triệu USD)

4. Xuất khẩu

PHẦN 4: TRIỂN VỌNG NGÀNH HÀNG ĐIỀU NĂM 2009

1.Triển vọng cung sản xuất và cung xuất khẩu điều của Việt Nam

1.1.Cung sản xuất

1.2.Cung xuất khẩu

2.Triển vọng cung điều của thế giới

3. Triển vọng giá điều thế giới

4. Thị trường

4.1. Các thị trường nhập khẩu hạt điều tiềm năng của thế giới

4.2. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH TRỒNG ĐIỀU Ở ĐAKLAK

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT NĂM 2009

CỤC TRỒNG TRỌT – BỘ NN & PTNT

PHỤ LỤC 4

DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2008

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch điều của cả nước theo năm, 1995-2008

Biểu 2: Sản lượng điều của cả nước theo năm, 1995-2008

Biểu 3: Năng suất và sản lượng điều của cả nước theo năm, 1995-2008

Biểu 4: Diện tích gieo trồng điều của cả nước theo khu vực, 2008

Biểu 5: Sản lượng điều theo vùng, 2008

Biểu 6: Tỉ giá đôla Mỹ so với đồng Việt Nam trong năm 2007-2008

Biểu 7: Top 10 quốc gia xuất khẩu điều nguyên liệu sang Việt Nam nhiều nhất năm 2008

Biểu 8: Nhập khẩu điều thô của Việt Nam theo tháng, 2008

Biểu 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, 2008

Biểu 10: Giá điều thô trong nước và giá nhân điều xuất khẩu của Việt Nam, 1995-2008

Biểu 11: Giá xuất khẩu điều trung bình của Việt Nam theo các tháng năm 2008

Biểu 12: Giá xuất khẩu điều các loại của Việt Nam các tháng năm 2008

Biểu 13: Giá xuất khẩu điều trung bình của Việt Nam tới một số thị trường chính, 2008

Biểu 14: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Biểu 15: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam, 2007

Biểu 16: Cơ cấu thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam, 2008

Biểu 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang Hoa Kỳ theo tháng, 2008

Biểu 18: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu điều của Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2005-2008

Biểu 19: Tỉ trọng sản lượng điều của các nước năm 2008

Biểu 20: Giá điều thô thế giới và Ấn Độ, 1991-2006

Biểu 21: Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008, 2006-2008

Biểu 22: Tỉ trọng thị phần điều của Việt Nam, Ấn Độ và Brazil tại thị trường Hoa Kỳ, 2006-2008

Biểu 23: Tỉ trọng thị phần điều của Việt Nam, Ấn Độ và Brazil tại thị trường Trung Quốc, 2006-2008

Biểu 24: Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008, 2006-2008

Biểu 25: Top 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008, 2006-2008.

Biểu 26: Dự báo giá điều trong năm 2009

Biểu 27: Tốc độ tăng trưởng lượng xuất khẩu điều của VN sang Hoa Kỳ 2006-2008 và triển vọng 2009

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều thô của Việt Nam từ các thị trường chính, 2008

Bảng 2: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang 10 thị trường chính năm 2008

Bảng 3: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 4: So sánh chất lượng hạt điều có xuất xứ từ một số nước

Bảng 5: Kế hoạch sản xuất điều của Việt Nam năm 2009

Bảng 6: Các thị trường nhập khẩu điều tiềm năng của thế giới

Bảng 7: Các thị trường nhập khẩu điều chủ yếu của Việt Nam.

Bảng 8: Đánh giá chi phí – lợi ích/ 1ha điều và một số cây trồng khác tại Việt Nam

Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng điều theo năm, 1995-2008

Bảng 10: Diện tích, năng suất, sản lượng điều theo vùng, 2008

Bảng 11: Tỷ giá hối đoái một số đồng tiền cơ bản các tháng năm 2008

Bảng 12: Top 10 nước xuất khẩu điều nguyên liệu sang Việt Nam nhiều nhất năm 2008

Bảng 13: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 14: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang 10 thị trường chủ lực qua các năm 2006-2008

Bảng 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang 10 thị trường tiềm năng, 2007-2008

Bảng 16: 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất thế giới, 2008

Bảng 17: Mùa vụ điều tại các nước sản xuất chính trên thế giới.

Bảng 18: Giá điều thô trong nước và giá nhân điều xuất khẩu của Việt Nam, 1995-2008

Bảng 19: Top 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008, 2006-2008

Bảng 20: Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều đứng đầu thế giới năm 2008, 2006-2008

Bảng 21: Dự báo giá điều trong năm 2009
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com