Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thương mại gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (TV)
      
           

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI LÚA GẠO VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 1/11/2010

- Số trang: 54
- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
(Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo- Email: hao_agro@yahoo.com

Để đặt mua ấn phẩm
: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


MỤC LỤC:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THƯƠNG MẠI GẠO THẾ GIỚI NĂM 2010
1. Tổng cung gạo thế giới
1.1 Sản lượng
1.2 Nhập khẩu
2. Tổng cầu gạo thế giới
2.1 Tiêu dùng
2.2 Xuất khẩu
3. Giá gạo trên thị trường thế giới
PHẦN 2: THƯƠNG MẠI GẠO VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
1. Sản xuất và tiêu dùng gạo Việt Nam
2. Xuất khẩu gạo Việt Nam
2.1 Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
2.2 Thị trường xuất khẩu gạo
3. Giá gạo Việt Nam
3.1 Giá gạo trong nước
3.2 Giá gạo xuất khẩu
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG QUÝ 4/2010
1. Thị trường thế giới
2. Thị trường Việt Nam
2.1 Triển vọng xuất khẩu
2.2 Biến động giá
SỐ LIỆU THẾ GIỚI
SỐ LIỆU VIỆT NAM
PHỤ LỤC: Chính sách ban hành điều tiết thị trường lúa gạo 9 tháng đầu năm 2010
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích lúa và sản lượng gạo thế giới 2005-2010
Đồ thị 2: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới 2008-2010 
Đồ thị 3: Nhập khẩu gạo thế giới 2005-2010
Đồ thị 4: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới 2008-2010
Đồ thị 5: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới 2005-2010
Đồ thị 6: Xuất khẩu gạo thế giới 2005-2010
Đồ thị 7: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới 2008-2010
Đồ thị 8: Cung, cầu gạo thế giới 2007- 2010
Đồ thị 9: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 01/2009-9/2010
Đồ thị 10: Sản lượng gạo Việt Nam niên vụ 2006/07-2009/10
Đồ thị 11: Tiêu dùng gạo trong nước niên vụ 2006/07-2009/10
Đồ thị 12: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 01/2009-9/2010
Đồ thị 13: Cơ cấu chủng loại xuất khẩu gạo của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010
Đồ thị 14: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010
Đồ thị 15: Giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại Cần Thơ theo tháng, 01/2009-9/2010
Đồ thị 16: Giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2009-9/2010
Đồ thị 17: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2009-9/2010
Đồ thị 18: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cuối năm 2010

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Cung, cầu gạo thế giới năm 2009 và dự báo 2010
Biểu 2: Cung, cầu gạo Việt Nam năm 2009 và dự báo 2010

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới 1981-2010
Bảng 2: Sản lượng gạo một số nước trên thế giới 2007-2010
Bảng 3: Tiêu dùng gạo một số nước trên thế giới 2007-2010
Bảng 4: Dự trữ gạo cuối kỳ của một số nước trên thế giới 2007-2010
Bảng 5: Xuất khẩu gạo một số nước trên thế giới 2007-2010
Bảng 6: Nhập khẩu gạo một số nước trên thế giới 2007-2010
Bảng 7: Giá một số loại gạo xuất khẩu chính của Thái Lan theo tháng, 01/2008-9/2010 38
Bảng 8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả nước 2000-2010
Bảng 9: Giá phân DAP, thuốc sâu Bassa tại một số thị trường theo tháng, 01/2009-9/2010 
Bảng 10: Giá lúa tẻ thường tại một số thị trường theo tháng, 01/2009-9/2010
Bảng 11: Giá gạo tẻ thường bán lẻ tại một số thị trường trong nước theo tháng, 01/2009-9/2010
Bảng 12: Giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2008-9/2010
Bảng 13: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2009-9/2010
Bảng 14: Cơ cấu xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010
Bảng 15: Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam sang các thị trường 9 tháng đầu năm 2010 
Bảng 16: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2008-9/2010

 
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Qúy 1/2013
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Quý 3/2012
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 3/2011
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 2/2011
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1/2011
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 3 năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 (TV)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ (TV)
BC đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TA)
Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TV)