Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)
     
BÁO CÁO NGÀNH LÚA GẠO QUÝ 2 NĂM 2009

Bên cạnh các báo cáo thường niên “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 và triển vọng 2008”, “Báo cáo thường niên ngành lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009” và các báo cáo lúa gạo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và triển vọng 2009” và báo cáo “Thị trường gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tiếp tục giới thiệu “Báo cáo thị trường lúa gạo quý II/2009".

Báo cáo thị trường lúa gạo quý II/2009 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới nửa đầu năm 2009 và triển vọng về các xu hướng của thị trường những tháng cuối năm 2009.

• Diễn biến tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới

• Biến động của giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế

• Thương mại lúa gạo thế giới nửa đầu năm 2009

• Biến động xuất khẩu gạo Việt Nam nửa đầu năm 2009

• Tác động của chính sách điều hành xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

• Triển vọng những tháng cuối năm 2009: Giá gạo, cung cầu ngành hàng lúa gạo và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng nhất

Báo cáo thị trường lúa gạo quý II/2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục hải quan.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 21/07/2009

- Số trang: 56 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Trang Nhung - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2009

1. Cung lúa gạo thế giới 2009

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng gạo thế giới 2009

1.2. Sản lượng gạo tại một số nước sản xuất gạo lớn trên thế giới 2009

2. Tiêu thụ và dự trữ lúa gạo thế giới 2009

3. Thương mại gạo thế giới 2009

3.1. Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới 2009

3.2. Nhu cầu nhập khẩu gạo tại một số nước nhập khẩu gạo chính trên thế giới 2009

4. Giá gạo trên thị trường thế giới

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM

1. Cung lúa gạo trong nước 2009

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân 2009

1.2. Nguồn cung từ lúa hè thu tại các tỉnh ĐBSCL

2. Thương mại gạo trong nước

2.1. Thị trường gạo “sôi động” trong quý I/2009

2.2. Thị trường gạo giảm mạnh trong quý II/09 và chỉ có xu hướng tăng nhẹ trở lại từ những ngày cuối quý II/09

3. Xuất khẩu gạo và chính sách điều hành xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa đầu năm 2009

3.1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam nửa đầu năm 2009

3.2. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

3.3. Tốc độ tăng trưởng của 10 nước nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2009

3.4. Các hoạt động điều tiết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2009

3.4.1. Thị trường gạo xuất khẩu “khởi sắc” trong quý I/09 nhưng bị tác động giảm mạnh sau chính sách giãn ký các hợp đồng xuất khẩu gạo

3.4.2. Thị trường xuất khẩu gạo “ảm đạm” trong quý II/09

3.4.3. Cuối tháng 6/09, thị trường gạo tăng nhẹ trở lại sau kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

3.4.4. Thị trường gạo trong nước và xuất khẩu chỉ thật sự tăng mạnh trở lại sau khi Chính phủ “mở” chỉ tiêu xuất khẩu gạo

4. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2009

1. Thị trường thế giới

2. Thị trường Việt Nam

3. Thị trường xuất khẩu tiềm năng cho gạo Việt Nam

SỐ LIỆU

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Diện tích và năng suất lúa thế giới, 1990-2009*

Hình 2: Sản lượng gạo thế giới, 1990-2009*

Hình 3: Sản lượng gạo tại một số nước sản xuất gạo lớn trên thế giới, 2006-2009*, (triệu tấn)

Hình 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 2005-2009*

Hình 5: Cung, cầu gạo thế giới, 2007-2009*

Hình 6: Lượng xuất khẩu và dự trữ gạo của Thái Lan, 2007-2009*

Hình 7: Lượng xuất khẩu của một số loại gạo xuất khẩu chính của Thái Lan, 5 tháng đầu năm 2009

Hình 8: Lượng xuất khẩu và dự trữ gạo của Ấn Độ, 2007-2009*

Hình 9: Lượng xuất khẩu, dự trữ gạo của thế giới và một số nước sản xuất gạo lớn, 2007-2009*

Hình 10: Lượng gạo sản xuất và nhập khẩu của Philppines, 2007-2009*

Hình 11: Lượng gạo sản xuất và nhập khẩu của Indoneisa, 2007-2009*

Hình 12: Lượng gạo sản xuất và nhập khẩu của khu vực Trung Đông, 2007-2009*

Hình 13: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 2007-2009*, (USD/tấn)

Hình 14: Diện tích, năng suất lúa đông xuân cả nước, 2007-2009*

Hình 15: Sản lượng lúa đông xuân cả nước, miền Nam và miền Bắc, 2007-2009*

Hình 16: Diện tích và sản lượng lúa hè thu tại khu vực ĐBSCL, 2007-2009*

Hình 17: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại thị trường Cần Thơ, tháng 1-tháng 12/2008-2009, (Vnd/kg)

Hình 18: Diễn biến giá gạo nguyên liệu tại một số địa phương theo tháng 2008-2009, (Vnd/kg)

Hình 19: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2008-2009

Hình 20: Khối lượng và kim ngạch nhập khẩu của 10 nước nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2009

Hình 21: Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của 10 nước nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2009/2008 (%)

Hình 23: Các chính sách điều hành xuất khẩu gạo và lượng, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2009

Hình 24: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan theo tháng, 2007-2009 36

Hình 25: Các chính sách điều hành xuất khẩu gạo và giá xuất khẩu gạo của Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2009

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Cung, cầu gạo thế giới năm 2009, (triệu tấn)

Bảng 2: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Thái Lan 6 tháng cuối năm 2009, (USD/tấn)

Bảng 3: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng cuối năm 2009, (USD/tấn)

Bảng 4 : Các thị trường xuất khẩu gạo chính và tiềm năng cho năm 2009

DANH MỤC HỘP TRONG BÁO CÁO

Hộp 1: Các chương trình thu mua gạo của Chính phủ Thái Lan từ đầu năm 2009 đến hết tháng 6/2009

Hộp 2: Lượng gạo tồn kho trong nước ở mức cao

Hộp 3: Vụ xuất 53.500 tấn gạo của Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang

Hộp 4: Thủ tướng tăng cường điều hành xuất khẩu gạo: Sẽ thu mua 2 triệu tấn gạo hàng hoá cho nông dân

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa toàn thế giới, 1990-2008

Bảng 2: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 1980-2009

Bảng 3: Cung, cầu gạo của một số nước xuất khẩu, nhập khẩu gạo chính trên thế giới, 2009 (Đơn vị tính: triệu tấn)

Bảng 4: Lượng xuất khẩu một số loại gạo chính của Thái Lan, 5 tháng đầu năm 2009 (Đơn vị tính: 1000 tấn)

Bảng 5: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 2007-2009 (USD/tấn)

Bảng 6: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân 2008/2009 của cả nước

Bảng 7: Sản lượng lúa đông xuân tại miền Nam, miền Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long, 2007-2009, (1000 tấn)

Bảng 8: Diện tích, sản lượng lúa hè thu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2005-2009

Bảng 9: Giá lúa tẻ thường và gạo tẻ thường tại thị trường Cần Thơ, Vnd/kg

Bảng 10: Giá gạo nguyên liệu tại một số địa phương, Vnd/kg

Bảng 11: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 6 tháng 2008-2009

Bảng 12: Khối lượng gạo cảu 10 nước nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của 10 nước này 5 tháng 2009/2008

Bảng 13: 10 nước có tốc độ tăng trưởng lượng gạo nhập khẩu lớn nhất từ Việt Nam 5 tháng 2009/2008

Bảng 14: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, USD/tấn
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác