Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thống kê và dự báo thị trường gạo Việt Nam
01 | 07 | 2013
Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai sau Ấn Độ. Nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã trồng 1,65 triệu hectare dưới mức 1,68 triệu hectare dự kiến cho vụ hè thu. Lúa mới đã được thu hoạch và dự kiến vụ thu hoạch đạt đỉnh vào tháng tới.

 Vụ hè thu của khu vực này được dự kiến đạt 9,3 triệu tấn lúa. Trong vụ đông xuân trước, nông dân đã thu hoạch được 10,5 triệu tấn lúa trên 1,54 triệu hectare diện tích trồng hay chiếm 80% của sản lượng khu vực phía nam.

 

Khu vực phía nam, kết hợp với đồng bằng sông Cửu Long, đã sản xuất 29,8 triệu tấn lúa trong năm 2012, hay 68% tổng sản lượng của Việt Nam. Đồng bằng này chiếm 90% gạo xuất khẩu của đất nước.

 

Sản lượng lúa của khu vực này trong năm nay dự kiến ở mức 27 triệu tấn, trong đó 24.7 triệu tấn từ đồng bằng sông Cửu Long.

 

Việt Nam giữ lại 20% sản lượng lúa để dự trữ, nhằm mục tiêu giảm mức độ tổn thất sau thu hoạch xuống 5 -6% sản lượng vào năm 2020, từ mức 12% hiện nay.

 

Việt Nam có 100 công ty xuất khẩu gạo trong năm nay, giảm từ 160 công ty trong năm 2012. Việt Nam bán 1/5 lượng gạo giao dịch toàn cầu, những nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam trong 5 tháng qua là Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore và Bờ Biển Ngà.

 

  2013 2012 2011
Sản lượng lúa (tấn) 43.50 triệu 43.66 triệu 42.40 triệu
-Vụ đông xuân 20.26 triệu 20.29 triệu 19.79 triệu
- Vụ hè thu 13.97 triệu 13.34 triệu  
- Vụ thứ ba 9.40 triệu 9.20 triệu  
Tổng diện tích ba vụ (hectare) 7.67 triệu 7.76 triệu 7.65 triệu
Dự trữ, tiêu thụ gạo 28-29 triệu 29.00 triệu 27.52 triệu
Xuất khẩu gạo 8.0 triệu 8.02 triệu 7.11 triệu
Tồn trữ gạo cuối năm 0.80 triệu 1.10 triệu  
Xuất khẩu
2013
2012
Tháng 1 – tháng 6 Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
  3.668.900  1,63 tỷ USD 3.830.000  1,76 tỷ USD 

Reuters


Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ