Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố " Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013"
14 | 06 | 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lúa gạo trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo gồm những nội dung chính:


• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới 6 tháng đầu năm 2013
• Xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
• Bảng cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 2013
• Triển vọng 6 tháng cuối năm 2013: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng


Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường