Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành Sữa Việt Nam quý 2 năm 2013"
23 | 07 | 2013
Báo cáo ngành Sữa Việt Nam quý 2 năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính sau:

 
+Diễn biến sản xuất sữa của Việt Nam và Thế giới, một số vùng và khu vực trọng điểm về sản xuất sữa của Việt Nam và trên thế giới.
+Diễn biến về  tình hình giá cả trên thị trường sữa trong nước và quốc tế.
+Biến động về thương mại ngành hàng sữa của Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2013.
+Chuyển động của một số doanh nghiệp Việt Nam trong ngành hàng sữa cụ thể như về : sản xuất, vùng nguyên liệu, khó khăn của doanh nghiệp…
+ Triển vọng những tháng cuối năm 2013: Giá sữa, cung cầu của thị trường.
 
Báo cáo ngành sữa Việt Nam quý 2 năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cơ quan thống kê Châu Âu (EUROSTAT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường