Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 "
20 | 08 | 2012
Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước, thế giới 7 tháng đầu năm 2012 và triển vọng của thị trường trong những tháng tiếp theo năm 2012.

Nội dung chính trong báo cáo:

• Diễn biến tình hình sản xuất sữa của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường sữa trong nước và quốc tế
• Thương mại sữa thế giới 7 tháng đầu năm 2012
• Biến động xuất khẩu sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012
• Triển vọng những tháng tiếp theo năm 2012: Giá sữa, cung cầu sữa và các thị trường xuất khẩu sữa triển vọng

Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Xem thông tin về báo cáo tại đây

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2012AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường