Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TPHCM đầu tư hơn 120 tỉ đồng nuôi bò sữa
13 | 10 | 2011
UBND TPHCM vừa phê duyệt chương trình phát triển bò sữa trên địa bàn giai đoạn từ 2011- 2015.

Theo chương trình trên, đến năm 2015 TPHCM sẽ nâng tổng số đàn bò sữa của thành phố từ 79.800 con lên 83.500 con; năng suất đạt 8.000 kg sữa/con/năm (hiện khoảng 5.800 kg/con/năm); sản lượng sữa tươi 250.000 tấn/năm.

Chăn nuôi bò sữa sẽ được chuyển dịch về ngoại ô, chủ yếu tập trung tại Củ Chi.

Để phát triển chăn nuôi bò sữa, UBND TPHCM đã thông qua chín dự án với tổng kinh phí trên 120 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án hỗ trợ về trang thiết bị với kinh phí dự kiến 62,37 tỉ đồng do Trung tâm khuyến nông TPHCM chủ trì thực hiện.

Theo dự án trên, các hộ nuôi bò sẽ được vay ưu đãi; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy móc thiết bị, cải thiện chuồng nuôi… Mục tiêu của dự án là phấn đấu đến năm 2013, có 90% hộ chăn nuôi bò sữa đạt quy mô từ 20 con đến dưới 50 con/hộ (năm 2010 tỷ lệ này là 9,13 con/hộ) và được trang bị máy móc phục vụ cho việc chăn nuôi, thu hoạch.

Theo TBKTSGBáo cáo phân tích thị trường