Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
9 tháng Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu hơn 375 triệu USD sữa và các sản phẩm sữa
09 | 10 | 2011
So với cùng kỳ năm ngoài, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh tăng 33%.

Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9, toàn thành phố sản xuất 27,7 triệu hộp sữa đặc, chỉ bằng 85,6% sản lượng sản xuất tháng 8, bằng 89,5% so với tháng 9/2010. Lũy kế 9 tháng sản lượng sữa hộp sản xuất đạt 220,2 triệu hộp giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu sữa trên địa bàn 9 tháng đạt 95,2 triệu USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa là 375,6 triệu USD, tăng 33,04% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa trong tháng 9 chỉ đạt hơn 19 triệu USD, thấp nhất trong 9 tháng.
 

Nguồn: Cục Thống kê Tp. Hồ Chí MinhTheo CafefBáo cáo phân tích thị trường