Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyên Quang: các công ty chăn nuôi bò sữa đứng bên bờ vực phá sản.
16 | 09 | 2007
Từ tháng 5/ 2002 đến tháng 4/ 2004, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 3 đợt nhập bò sữa giống Holstein- Priesian (HF) thuần từ nước Ôxtrâylia với tổng số 3.279 con bò. Cho đến thời điểm này, tổng đàn bò, bê HF của tỉnh có 4.115 con; trong đó đàn bò nhập ngoại còn 2.151 con, bằng 65,6% so với tổng đàn bò nhập, số bò nhập khẩu đã chết là 419 con, bằng 12,8% tổng số bò nhập, số bò phải thải loại 709 con, bằng 21,6% tổng đàn bò nhập, số bò, bê được sinh ra tại các trại bò Tuyên Quang hiện có 1.964 con (bò cái 996 con, bê cái 923 con, bê đực 45 con). Tổng chi phí đầu tư cho chương trình chăn nuôi bò sữa ở Tuyên Quang là 257 tỷ 183 triệu đồng, trong đó vay mua bò 104 tỷ 702,4 triệu đồng, đầu tư xây dựng cơ bản 71 tỷ 677,13 triệu đồng, phục vụ chăn nuôi khác 80 tỷ 803,5 triệu đồng.
Từ tháng 5/ 2002 đến tháng 4/ 2004, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 3 đợt nhập bò sữa giống Holstein- Priesian (HF) thuần từ nước Ôxtrâylia với tổng số 3.279 con bò. Cho đến thời điểm này, tổng đàn bò, bê HF của tỉnh có 4.115 con; trong đó đàn bò nhập ngoại còn 2.151 con, bằng 65,6% so với tổng đàn bò nhập, số bò nhập khẩu đã chết là 419 con, bằng 12,8% tổng số bò nhập, số bò phải thải loại 709 con, bằng 21,6% tổng đàn bò nhập, số bò, bê được sinh ra tại các trại bò Tuyên Quang hiện có 1.964 con (bò cái 996 con, bê cái 923 con, bê đực 45 con). Tổng chi phí đầu tư cho chương trình chăn nuôi bò sữa ở Tuyên Quang là 257 tỷ 183 triệu đồng, trong đó vay mua bò 104 tỷ 702,4 triệu đồng, đầu tư xây dựng cơ bản 71 tỷ 677,13 triệu đồng, phục vụ chăn nuôi khác 80 tỷ 803,5 triệu đồng.

Tại thời điểm này, chương trình bò sữa của Tuyên Quang đang gặp khó khăn gay gắt, do giá thức ăn cao, giá bán sữa nguyên thiệu thấp, như vậy không bù đắp đủ chi phí, giá bò, bê tiêu thụ trên thị trường thấp hơn so với giá thành sản xuất và thực tế không bán được, do đó làm cho người nuôi bò sữa bị lỗ nặng...

Trước tình trạng Chương trình chăn nuôi bò sữa càng thực hiện càng lỗ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có tờ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi bò sữa. Theo đó, tỉnh chỉ để lại 300 con bò sữa tốt để nuôi sản xuất bê HF thuần. Số bò sữa còn lại bán cho hộ gia đình chăn nuôi và bán thanh lý theo hình thức khoanh nợ. Nếu hộ dân mua bò sữa thì được tỉnh hỗ trợ lãi suất trong 3 năm, tối đa không quá 6 triệu đồng/con, không quá 20 con/hộ. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ truyền tinh nhân tạo cho bò cái và hỗ trợ xây dựng chuồng trại, hoặc cho hộ dân mua bò sữa mượn chuồng trại để chăn nuôi bò sữa.

 http://vnast.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường