Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành hàng cao su 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng"
12 | 07 | 2013
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo ngành hàng cao su 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới trong nửa đầu năm 2013 và triển vọng của ngành trong nửa cuối năm.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới 6 tháng đầu năm 2013. Đặc biệt trong báo cáo sẽ có những phân tích về chuỗi cung ứng cao su của Thái Lan và về những nhận định mới nhất của các chuyên gia trong ngành đối với ngành cao su thế giới, được cập nhật trong Hội nghị cao su toàn cầu diễn ra tại Singapore trong tháng 5/2013.
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước 6 tháng đầu năm 2013. Điểm mới và đặc biệt trong báo cáo này là tập trung cung cấp thông tin và phân tích về triển vọng phát triển cây cao su tại các tỉnh Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai).
(3) Triển vọng ngành cao su 6 tháng cuối năm 2013 và cập nhật Phân tích SWOT đối với ngành cao su Việt Nam do Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) thực hiện trong năm 2013.
(4) Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp ngành cao su.


Báo cáo ngành hàng cao su 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…

 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường