Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cao su Nhật Bản tăng lên mức cao 9 tháng
29 | 03 | 2013
Dự trữ cao su thô tại các cảng Nhật Bản tăng 1.250 tấn trong 10 ngày từ 10/3 lên mức cao 9 tháng đạt 12.553 tấn, Hiệp hội thương mại cao su Nhật Bản cho biết. Dự trữ ở mức cao nhất kể từ mức 12.715 tấn ngày 20/6/2012. Hiệp hội đã sửa chữa số liệu hàng tồn kho cao su ngày 28/2 từ 11.303 tấn lên 11.363 tấn.
Hiệp hội đưa ra số liệu chi tiết
 
Đvt: tấn
Loại
10/3
28/2
20/2
10/2
31/1
20/1

Cao su thô

12.553
11.303
10.942
10.112
8.790
7.262

Mủ cao su tự nhiên

365
429
407
370
384
339
Tổng hợp *
1.621
1.616
1.598
1.749
1.70
1 1.756
Tổng hợp
23
23
23
23
23
23
 
Dạng rắn ** D.R.C
Dạng mủ **


Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ