Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu cao su vào Trung Quốc tháng 01/2013 tăng 40% lên 265.000 tấn
19 | 02 | 2013
Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, nhập khẩu cao su vào Trung Quốc năm 2012 tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên 3,37 triệu tấn. Nhập khẩu cao su vào Trung Quốc năm 2013 có thể tăng 0,9% lên 3,4 triệu tấn.

Sản lượng cao su từ các nước sản xuất chủ yếu trong tháng 1/2013 ước đạt 300.00 tấn, tháng 2/2013 đạt 232.000 tấn, ngoại trừ các nước Thái Lan và Indonesia.


Sản lượng cao su từ nước sản xuất chính năm 2012 đạt 8,33 triệu tấn, so với 10,32 triệu tấn năm 2011 đã được điều chỉnh.


Ước tính sản lượng cao su năm 2012 không bao gồm dữ liệu từ Thái Lan trong tháng 11,12 và từ Indonesia giai đoạn từ tháng 6-12/2012.
Sản lượng cao su Malaysia năm 2013 có thể tăng 6,5% lên 980.000 tấn.


Sản lượng cao su Ấn Độ năm 2013 có thể tăng 3,8% lên 950.000 tấn.


Xuất khẩu cao su Malaysia năm 2013 có thể tăng 0,5% lên 1,33 triệu tấn, sau khi tăng 5,3% lên 1,32 triệu tấn năm 2012.


Xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2013 có thể giảm 2,2%, xuống còn 1 triệu tấn, sau khi tăng 25%, lên 1,02 triệu tấn năm 2012
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường