Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nuôi cá tra gặp khó
15 | 08 | 2009
Theo báo cáo của ngân hàng Nhà nước An Giang, tổng dư nợ cho vay nuôi cá tra của các ngân hàng thương mại nhà nước và thương mại cổ phần tại An Giang đến 30/4/2009 là 1.489 tỷ đồng (với 2.854 hộ vay), trong đó nợ quá hạn 52 tỷ đồng.

 Theo đánh giá UBND tỉnh An Giang, năm nay sẽ có thêm nhiều hộ nuôi cá tra thua lỗ, không còn khả năng tiếp tục nuôi. Có 155 hộ nuôi cá đứng trước nguy cơ bỏ nghề.

  Ông Lê Chí Bình, phó chủ tịch hiệp hội thủy sản An Giang – AFA, lo ngại: thua lỗ càng khiến hộ nuôi cá khó có điều kiện tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ. Nghề nuôi cá đang trên đà tuột dốc, và các ngân hàng càng nhiều lý do để từ chối cho người nuôi cá vay.Theo SGTT
Báo cáo phân tích thị trường