Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt tiêu sẽ tăng
13 | 11 | 2009
Giá hạt tiêu trên thị trường thế giới liên tục tăng trong thời gian gần đây do ba nguyên nhân chính.
Thứ nhất, là do nguồn dự trữ giảm mạnh tại các nước sản xuất chính đã làm tăng xu hướng đầu cơ trên thị trường hạt tiêu thế giới. Lượng dự trữ hạt tiêu toàn thế giới hiện vào khoảng 45.000-46.000 tấn, giảm so với năm 2008.
Thứ hai là do nguồn cung hạt tiêu tại các nước sản xuất chính trên thế giới suy giảm.
Và cuối cùng là nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu đang có xu hướng tăng vì giai đoạn từ tháng 11/2009-1/2010 là thời điểm quan trọng đối với hoạt động buôn bán loạt sản phẩm này. Như vậy, dự trữ và nguồn cung suy giảm trong khi nhu cầu tăng đã đẩy giá hạt tiêu tăng. Giá hạt tiêu gốc trung bình trên thế giới hiện đang ở mức hơn 3.000 USD/tấn. Giá hạt tiêu tại Ấn Độ (giá FOB tại cảng Cochi) ở mức 3.500 USD/tấn. Giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam ở mức 3.100-3.200 USD/tấn (giá FOB tại cảng TP.HCM). Giá bán tại Indonesia là 3.075 USD/tấn (giá FOB tại cảng Panang) và tại Braxin là 2.900 USD/tấn (giá FOB tại Belem).


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường