Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng Hồ tiêu tại Đắk Lắk sẽ giảm
26 | 10 | 2009
Sản lượng hồ tiêu tại Đắk Lắk niên vụ 2009/2010 sẽ giảm so với mức dự báo ban đầu do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua
Mưa bão đã làm các cây hồ tiêu bị gãy đổ, rụng hoa, rụng quả nên dự kiến năng suất bình quân của hồ tiêu chỉ đạt 32,96 tạ/ha, với sản lượng đạt 12.198 tấn. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 4.716 ha hồ tiêu, trong đó có  khoảng 3.701 ha hồ tiêu đã đưa vào kinh doanh cho thu hoạch.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ