Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo vượt mức sáu triệu tấn
05 | 01 | 2010
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tháng 12-2009, cả nước xuất khẩu thêm gần 300 nghìn tấn gạo, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm vượt mức sáu triệu tấn, đạt kim ngạch hơn 2,43 tỷ USD.

Ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã ký được nhiều hợp đồng mới. Ðến nay, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng bán 2,38 triệu tấn gạo với mức giá 480 - 664,9 USD/tấn.

Dự kiến, ngay trong quý I này, các doanh nghiệp sẽ giao khoảng 1,47 triệu tấn gạo.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường