Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hơn 983 nghìn tấn gạo
23 | 03 | 2010
Thực hiện kế hoạch mua gạo dự trữ giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long yên tâm sản xuất, các DN đã mua vào 789 nghìn tấn gạo trong kế hoạch mua vào một triệu tấn gạo dự trữ, đạt 75% kế hoạch đề ra. Ðồng thời sẽ tiếp tục triển khai mua tiếp đợt hai với số lượng 500 nghìn tấn gạo để ổn định giá lúa.

VFA cũng đề nghị nông dân không bán lúa non, tìm cách phơi khô dự trữ vì trong thời gian tới giá lúa sẽ có chiều hướng nhích lên do thị trường châu Phi, Nam Mỹ có nhu cầu mua gạo Việt Nam.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường