Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Người nuôi cá tra ngày một ít lãi
17 | 08 | 2010
Ông Lương Lê Phương, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho biết từ năm 2003 đến nay giá thành nuôi cá tra ngày một tăng nhanh, trong khi giá bán tăng chậm hơn nên người dân ngày một ít lãi.

Từ năm 2003 đến nay, giá thành sản xuất cá tra đã tăng trên 3,5 lần (từ 4.500 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg), trong khi giá bán cá chỉ tăng gần 2,3 lần (từ 7.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg).

Năm 2010, giá thành và giá bán cá tra tương đương nhau nên người dân không có lãi.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường