Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hạn hán làm giảm sản lượng gạo của Indonesia
21 | 09 | 2011
Suswono, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết hạn hán đã ảnh hưởng tới 95,891 hectare trồng lúa tại các khu vực khác nhau của Indonesia từ tháng giêng đến tháng 8 năm nay với 3.713 hectare không thể sản xuất.

Bộ trưởng nói trong một cuộc họp phối hợp về lương thực tại văn phòng của ông “con số này vẫn thấp hơn năm ngoái”

Ông cho biết bên cạnh hạn hán, cho tới nay lũ lụt và côn trùng cũng là nguyên nhân gây thiệt hại mùa màng. Tám tháng qua trong năm 2011, con số cánh đồng lúa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đạt kỷ lục 115.851 hectare và 16.471 hectare đã thất bại để sản xuất một mùa vụ. Trong giai đoạn này 577.015 hectare trồng lúa bị ảnh hưởng các nhà máy và 35.454 hectare đã không thể sản xuất mùa vụ.

Tổng cộng diện tích không đáp ứng được yêu cầu để sản xuất mùa vụ từ tháng giêng đến tháng 8/2011 đạt 55.638 hectare.

Bộ trưởng nói “nó vẫn thấp diện tích trung bình trong 5 năm qua ở mức khoảng 100.000 hectare/năm”

Ông cho biết chính phủ cung cấp 374 tỷ Rp (42,2 triệu USD) để hỗ trợ nông dân, những người đã không thể thu hoạch. Chính phủ đã cung cấp 2,6 triệu Rp để trợ giúp xử lý mỗi hectare đất và 1,1 triệu Rp mỗi hectare cho phân bón. Tổng cộng 3,7 triệu mỗi hectare cộng thêm hạt giống miễn phí.

Udhoro Kasih Anggoro, tổng vụ trưởng lương thực Bộ Nông nghiệp trong khi đó cho biết chính phủ phân bổ quỹ hỗ trợ này cho khoảng 26.000 hectare. Quỹ này sẽ đuợc gửi từ chính phủ trung ương.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường