Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nguồn cung ngô tăng, lúa mỳ giảm
02 | 05 | 2012
Theo báo cáo mới ra ngày 26/4/2012 của Hội đồng ngũ cốc Thế giới (IGC), nguồn cung ngô thế giới trong niên vụ 2012/2013 vẫn giữ mức dự báo khả quan. Trước sự gia tăng của diện tích gieo trồng, kết hợp với thời tiết thuận lợi, sản lượng ngô thế giới niên vụ này có khả năng sẽ đạt khoảng 900 tấn, tăng 35 triệu tấn (4%) so với niên vụ trước. Thương mại ngô dự báo đạt 100 triệu tấn, tăng 6 triệu tấn so với niên vụ trước.

Trong khi đó, IGC tỏ ra khá bi quan về nguồn cung lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2012/2013, khi dự báo sản lượng đạt 676 triệu tấn, giảm 5 triệu tấn so với báo cáo hồi đầu tháng và giảm tới 19 triệu tấn (2,7%) so với niên vụ 2011/2012. Sự sụt giảm sản lượng chủ yếu ở châu Âu, đặc biệt là khu vực biển Đen – một trong những vựa lúa mỳ lớn của thế giới khi khu vực này đã phải trải qua một mùa đông băng giá và thời tiết khô gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa mỳ. Đối với thương mại lúa mỳ, IGC dự báo sản lượng lúa mỳ thương mại chỉ đạt 135 triệu tấn, giảm 5 triệu tấn so với mức kỷ lục 140 triệu tấn của niên vụ trước bởi triển vọng kinh tế  thế giới u ám nhiều khả năng sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu lúa mỳ sụt giảm.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường