Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cá tra ngày 8/1/2015
08 | 01 | 2015
Giá cá tra tại An Giang, Cần Thơ và Trà Vinh ngày 8/1/2015 vẫn ổn định

 Giá cá tra tại một số tỉnh ĐBSCL ngày 8/1/2015 (đồng/kg) 

Tỉnh

Loại cá tra

Quy cách

Giá thu mua ngày 8/1//2015

Tăng giảm so với tuần trước (đồng/kg)

An Giang

Thịt trắng

800g/con

22.000 - 22.500

0

Thịt vàng

800g/con

20.500 - 21.000

0

Trà Vinh

Thịt trắng

800 - 900g/con

23000

0

Thịt trắng

 >900g/con

20000

0

Cần Thơ

Thịt trắng

 

24000

0

 AGRO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ