Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Argentina tăng mạnh xuất khẩu tôm trong năm 2016
11 | 01 | 2017
Mặc dù dữ liệu xuất khẩu 2 tháng cuối năm 2016 vẫn chưa được cập nhật nhưng rõ ràng năm 2016 sẽ là năm ghi nhận cao kỷ lục của mặt hàng tôm đỏ Argentina, cả về sản lượng khai thác và kim ngạch xuất khẩu.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, ngành khai thác thủy sản của Argentina đã xuất khẩu 134.644 tấn tôm, trị giá 842,5 triệu USD, tăng 33,7% về lượng và 31,5% về giá trị. Tăng trưởng về giá trị xuất khẩu thấp hơn tăng trưởng lượng xuất khẩu do giá tôm giảm 1,7% trong cùng kỳ so sánh, xuống 6.258 USD/tấn, theo báo cáo từ Tổng cục kinh tế thủy sản Argentina cho biết.

Tính đến 30/11/2016, Argentina khai thác được 158.510,9 tấn tôm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015, theo số liệu sơ bộ từ Ban thư ký thủy sản quốc gia. Mặc dù số liệu xuất khẩu vẫn chưa tính 2 tháng cuối năm nhưng khuynh hướng tăng xuất khẩu từ năm 2008 tiếp tục được ghi nhận, như bảng dưới đây cho thấy:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Triệu USD 402,5 326,7 474,1 515,5 476,1 615,1 755,6 763,9 842,5
Tấn 44.978 53.834 64.790 77.757 78.099 91.151 107.034 120.853 133.644

*Số liệu tính đến tháng 10

Theo FISGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ