Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu phân bón sang Hàn Quốc tăng trưởng đột biến
03 | 10 | 2022
Các thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam đều nằm ở châu Á, trong đó Campuchia dẫn đầu thị phần, nhưng tăng trưởng ấn tượng là thị trường Hàn Quốc.

Nguồn thuongtruong.com.vn

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9 (1-15/9) cả nước xuất khẩu 85.195 tấn phân bón, kim ngạch gần 48,6 triệu USD, qua đó nâng kết quả từ đầu năm đến 15/9 lên 1.313.318 tấn, kim ngạch 840,54 triệu USD, tăng 52,78% về lượng và tăng 71,64% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, phân bón xuất khẩu chủ yếu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á.

Trong đó, thị trường Campuchia dẫn đầu khi chiếm 27,5% trong tổng lượng và 22,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, với 337.478 tấn, kim ngạch 180,4 triệu USD (cập nhật theo thị trường). đến hết tháng 8), giảm 7,8% về lượng nhưng tăng 34,9% về kim ngạch và tăng 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 (giá bình quân tại thị trường này đạt 534,6 USD / tấn. ).

 
Mặc dù không phải là thị trường lớn nhất nhưng xuất khẩu phân bón sang Hàn Quốc đã có sự tăng trưởng đột biến, đáng chú ý nhất là.
 
Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón sang Hàn Quốc đạt 84.493 tấn, kim ngạch 63,17 triệu USD, giá bình quân 747,6 USD / tấn, tăng mạnh 427% về lượng, tăng 1,385% về kim ngạch và tăng 181,8% về kim ngạch. tính theo giá bình quân, chiếm trên 7% lượng và 8% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
 
Các thị trường lớn khác như: Malaysia đạt 105.677 tấn, kim ngạch 54,8 triệu USD, giá bình quân 518,6 USD / tấn, tăng 59,3% về lượng và tăng 287,7% về kim ngạch, giá bình quân tăng. 143,3%; Thị trường Philippines đạt 62.877 tấn, kim ngạch 48,97 triệu USD, giá bình quân 778,9 USD / tấn, tăng 92% về lượng, tăng 328,5% về kim ngạch, giá bình quân tăng 123% ...

 Báo cáo phân tích thị trường