Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hạt điều tăng trưởng tháng thứ 4 liên tiếp
09 | 06 | 2023
Sau tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh, ngành điều Việt Nam đã có 4 tháng liên tiếp tăng trưởng tốt về kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu do lượng tăng và giá khởi sắc trở lại.

Nguồn: mekongasean.vn

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 5/2023 đạt 55.000 tấn với kim ngạch 330 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 8,1% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 cũng tăng lần lượt 9,9% và 8,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 217.000 tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 7% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.805 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 4/2023 và giảm 4,9% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.850 USD/tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, ngoại trừ tháng đầu tiên, 4 tháng còn lại ngành điều liên tục ghi nhận tăng trưởng dương trị giá xuất khẩu, chủ yếu do đà tăng trở lại của lượng và giá xuất khẩu.

Trong tháng 1/2023, cả lượng và giá xuất khẩu của hạt điều đều sụt giảm với lần lượt -32% và -6,3% so với cùng kỳ năm 2022, dẫn tới kim ngạch giảm tới 53%.

Bước sang tháng 2, mặc dù giá vẫn ghi nhận giảm (-0,15% so với cùng kỳ năm trước) nhưng lượng lại tăng tới 35%. Các tháng tiếp theo lượng xuất khẩu hạt điều lần lượt ghi nhận tăng 24% vào tháng 3, 5,5% vào tháng 4 và 9,9%% vào tháng 5. Giá xuất khẩu tháng 3 và 4 cũng tăng nhẹ lần lượt 0,2% và 1,09%.

Yếu tố lượng và giá tăng trở lại đã góp phần lớn đưa kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng trưởng liên tiếp nhiều tháng qua.Báo cáo phân tích thị trường