Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn biến phiên đấu giá chè tuần của Băngladesh: Giá chè tăng trở lại
08 | 01 | 2008
- Tuần này, giá trung bình các loại chè của Bănglađét đã tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá chè Bănglađét đã tăng 0,75 taka lên mức 85,92 taka/kg (1,25 USD/kg).^

Phiên đấu giá tuần này, với sự tham gia của các khách hàng đến từ Bănglađét và Pakistan, cùng với khối lượng chè chào bán lớn nhất trong niên vụ vừa qua, kết thúc phiên giao dịch đã có 1,71 triệu kg chè được bán, tỷ lệ thu hồi là 16,50%.

Tại phiên giao dịch tuần này, các loại chè khác nhau được bán với mức giá giao động từ 66- 163 taka/kg.

Dự kiến phiên đấu giá tới sẽ được tiến hành vào ngày 8/01, với khối lượng chè chào bán ước đạt 1,73 triệu kg.

Dưới đây là kết quả của phiên giao dịch tuần này.

(Đơn vị tính: taka/kg)

Loại chèMức dao động giá
Bold/Large Brokens 75,00 - 78,00
Medium Brokens 77,00 - 81,00
Small Brokens 81,00 - 86,00
Plain Brokens 66,00 - 72,00
FANNINGS
Best Fannings 86,00 - 91,00
Good Fannings 82,50 - 84,50
Medium Fannings 81,00 - 82,00
Plain Fannings 74,00 - 76,00
DUST
Pekoe Dust 70,00 - 92,00
Red Dust 70,00 - 94,50
Dust 70,00 - 98,50
Churamoni Dust 70,00 - 163,00

(1USD= 68,60 taka)Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường