Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn biến thị trường đường NewYork (ICE) ngày 10/04/2008
16 | 04 | 2008
Theo Uỷ ban các nhà sản xuất đường Mêhicô, tính đến nay Mêhicô đã sản xuất được hơn 3,8 triệu tấn đường trong niên vụ 2007/08, tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước. ^ Sản lượng đường tuần tính đến hết ngày 5/4 là 270.026 tấn, tăng 24,49% so với mức 216.898 tấn.
Ngành đường Mêhicô dự báo, sản lượng niên vụ 2007/08 của nước này sẽ đạt khoảng 5,5 triệu tấn.

Dưới đây là bảng kết quả sản xuất

Tuần tính đến ngày 5/4:
chỉ tiêu2006/07 2007/08Biến động khối lượngTỷ lệ thay đổi
Khối lượng mía1.877.551 2.255.605+378.055+20.14
Khối lượng đường216.898 270.026 +53.128 +24.49
(Đơn vị tính: tấn)
Sản lượng tính đến ngày 5/4
chỉ tiêu2006/07 2007/08Biến động khối lượngTỷ lệ thay đổi
Khối lượng mía33.623.93533.580.962-42.973 -0.13
Khối lượng đường3.563.398 3.823.793 + 260.395+ 7.31Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường