Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo
11 | 09 | 2008
Tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa có công văn số 7820/BCT-XNK đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam chủ động điều hành, đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm 2008.
Theo đó, Hiệp hội cần chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tích cực đẩy mạnh giao hàng các hợp đồng đã ký, khẩn trương chốt lại các hợp đồng Chính phủ đã và đang đàm phán, đẩy mạnh việc đăng ký hợp đồng thương mại và khẩn trương thương thảo các hợp đồng Chính phủ mới, với các thị trường mới để đảm bảo tiêu thụ có hiệu quả hàng hoá cho nông dân những tháng cuối năm 2008.

Trước đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ (và đã được chấp thuận) giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam, căn cứ vào nguồn hàng dự trữ, khả năng và tiến độ thu mua, dự báo xu hướng giá thị trường thế giới để chủ động điều tiết tiến độ giao hàng các tháng còn lại năm 2008, đảm bảo chỉ tiêu xuất khẩu định hướng cả năm là 4,5 triệu tấn, không khống chế mức xuất khẩu từng tháng, và đảm bảo đáp ứng các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với điều hành xuất khẩu gạo.
Nguồn: chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường