Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm tăng hơn 71%
31 | 03 | 2009
Bộ NN&PTNT cho biết, tổng sản lượng gạo xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2009 là 1,743 triệu tấn, đạt kim ngạch 785 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng 71,3%, kim ngạch tăng 76,2%.

Riêng trong tháng 3-2009, xuất khẩu đạt 700.000 tấn, kim ngạch đạt 315 triệu USD. Hiệp hội Lương thực cũng cho biết, trong tháng 3-2009, giá lương thực vẫn tăng nhẹ. Hiện nay, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giao dịch ở mức 435-460 USD/tấn FOB, gạo 25% tấm ổn định ở mức 400-410 USD/tấn. Năm 2009, sản lượng lúa gạo xuất khẩu của cả nước sẽ đạt khoảng 4,5-5 triệu tấn, riêng 6 tháng đầu năm 2009, các doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu khoảng 3,6 triệu tấn.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường