Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009
25 | 03 | 2009
Thưa quý độc giả, tiếp theo các ẩn phẩm “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 và triển vọng 2008”, báo cáo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và triển vọng 2009” và báo cáo “Thị trường gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tiếp tục giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009”.

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.

• Diễn biến tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động của giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại lúa gạo thế giới 2008
• Biến động xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008
• Tác động của chính sách điều hành xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008
• Bảng cân đối cung cầu ngành hàng gạo Việt Nam 2008
• Chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp trong ngành.
• Triển vọng năm 2009: Giá gạo, cung cầu ngành hàng lúa gạo và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng nhất

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục hải quan.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường