Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO phát hành "Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012"
11 | 01 | 2012
AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012”.

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới năm 2011 và triển vọng thị trường trong năm 2012. 


• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới 2011
• Xuất khẩu gạo Việt Nam 2011
• Bảng cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 2011
• Triển vọng năm 2012: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng


Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng
Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường