Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng điều sẽ giảm
15 | 08 | 2009
Diện tích cây điều của cả nuớc hiện vào khoảng 400.000 héc ta, trong đó chỉ có khoảng 300.000 héc ta đang thu hoạch, giảm 30.000 héc ta so với vụ điều năm 2008.

 Từ đầu năm 2009 đến nay những đợt mưa trái mùa đã làm cho trên 100.000 héc ta cây điều ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... bị nhiễm bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất (bình quân chỉ từ 200 đến 500 kg trái/héc ta) làm cho sản luợng điều thô năm nay dự kiến sẽ sụt giảm rất nhiều so với các năm truớc.

Theo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas), diện tích cây điều của cả nuớc hiện vào khoảng 400.000 héc ta, trong đó chỉ có khoảng 300.000 héc ta đang thu hoạch, giảm 30.000 héc ta so với vụ điều năm 2008.

Nguyên nhân sụt giảm diện tích là do giá vật tư nông nghiệp những năm gần đây tăng cao trong khi giá mua hạt điều lại giảm xuống khá thấp làm cho nhiều hộ trồng điều bị lỗ nặng.

Theo tính toán của Hội Nông dân Bình Phước (địa phương có đến 47% sản luợng điều cả nước) thì năng suất điều bình quân hiện chỉ đạt khoảng 1 tấn/héc ta, giá bán điều thô tại vuờn của nông dân chỉ vào khoảng 6.800-7.000 đồng/kg, chỉ bằng chi phí đầu tư nên người nông dân hầu như không thu lợi được gì từ vuờn điều.

Một nguyên nhân nữa là năm nay thời tiết lạnh hơn kèm theo nhiều sương muối làm cho làm cho cây điều khó ra hoa kết trái và sâu bệnh phát triển nhiều, ảnh hưởng lớn đến năng suất.Theo Kt24
Báo cáo phân tích thị trường