Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá phân bón nhập khẩu tuần đến ngày 21/7/2011
21 | 07 | 2011
Bảng giá phân bón nhập khẩu tuần đến ngày 21/7/2011

Mặt hàng

ĐVT

Đơn giá

So với đầu tháng 7

Cửa khẩu

Phân bón

       

Phân bón Diammonium Phosphate DAP, Nitrogen: 16% Min., P2O5: 44% Min 50 kg/bao, Trung Quốc sản xuất

NDT/tấn

3.600

0

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Phân bón Kaliclorua hạt nhỏ xá (K2O = 61%). Hàng nhập theo TT 85/2009/BNN&PTNT ngày 30/12/2009

USD/tấn

461,62

0

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KVII

Phân DAP (NH4)2H2PO4, N >= 18%, P2O5 >= 46%.

NDT/tấn

3.600

0

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Phân bón Diammonium Phosphate DAP, Nitrogen>= 18%, P2O5 >= 46%. TQSX

NDT/tấn

3.600

0

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Phân bón Ammonium Sulphate (SA), (NH4)2SO4, N >= 20,5%, S >= 24%, TQSX

NDT/tấn

1.230

-100

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Phân đạm ure(NH2)2CO, hàm lượng N>=46,3%

VND/tấn

4.000.000

0

Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng

Phân bón Ammonium Sulphate (SA)

USD/tấn

198

0

Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hòa

Phân bón SOP (Sulphate of potast)

USD/tấn

540

0

Chi cục HQ CK Cảng Cái Mép Vũng Tàu

Phân bón Mono Ammonium Phosphate- MAP, N10%min, P205: 50% min – 50kg/bao, TQSX

NDT/tấn

3.450

0

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Theo Tổng cục Hải quanBáo cáo phân tích thị trường