Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan xem xét kế hoạch đổi gạo lấy dầu
14 | 09 | 2011
Nội các Thái Lan sẽ xem xét các tiêu chuẩn và giá cả của chương trình trao đổi gạo trong cuộc họp ngày 14/9

Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, ông Kittiratt Na-Ranong, Chính phủ có thể cân nhắc việc đổi gạo lấy dầu, tuy nhiên việc này cần phải được nghiên cứu cẩn thận.

Bộ trưởng Năng lượng Pichai Naripthaphan trước đó đã đưa ra đề xuất này và gợi ý tập đoàn năng lượng lớn nhất Thái Lan là PTT sẽ đóng vai trò trung gian trong trao đổi này. Tuy nhiên, đề nghị chính thức chưa được đưa ra.

Ông Pichai cho biết, nếu trao đổi gạo lấy dầu được thực hiện, giá dầu và giá gạo phải được thiết lập công bằng và PTT có thể đóng vai trò nhà nhập khẩu.

Ông nói: “Điều quan trọng là các quốc gia sẽ không hề gặp bất lợi khi Chính phủ giám sát một khối lượng hàng hóa thích hợp cho việc trao đổi”.

Bộ trưởng Thương mại cho biết, nội các sẽ xem xét các tiêu chuẩn và giá cả của chương trình trao đổi gạo trong cuộc họp ngày 14/9.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường