Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su tháng 9 có thể giảm 7,4% so với tháng 7
26 | 09 | 2011
Xuất khẩu cao su trong tháng 9 có thể đạt 75.000 tấn, giảm so với 81.000 tấn trong tháng 8.

Theo Tng cc Thng kê, xut khu cao su trong tháng 9 có th đt 75.000 tn, gim 8,5% so vi cùng kỳ năm ngoái. Tháng 9 năm ngoái, Vit Nam xut khu 82.000 tn cao su.

Con s trên cũng thp hơn 7,4% so vi 81.000 tn cao su xut khu trong tháng 8.

Trong 9 tháng đu năm, ước tính xuất khẩu cao su đạt 525.000 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 60% so với cùng kỳ 2010, đạt 2,27 tỷ USD.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường