Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngừng giao dịch cao su thiên nhiên tự do tại cửa khẩu Móng Cái
19 | 09 | 2011
Phía đối tác tạo ra tình huống này làm cho các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam rất khó dự đoán tình hình, trong khi nhu cầu thực tế của thị trường Trung Quốc vẫn mạnh.

Theo tin từ Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc đã đình chỉnh hoạt động nhập khẩu cao su thiên nhiên theo cơ chế thị trường tự do tại cặp cửa khẩu Lục Lầm - La Phù đối với tất cả các doanh nghiệp và thương gia của họ.

Các doanh nghiệp và tư thương tham gia xuất khẩu cao su của ta cũng đã ngừng giao dịch và đang bắt tay vào việc chuyển hướng thị trường.

Phía đối tác tạo ra tình huống này làm cho các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam rất khó dự đoán, dự báo tình hình, trong khi nhu cầu thực tế của thị trường Trung Quốc vẫn rất mạnh đối với mặt hàng nguyên liệu cao su thiên nhiên.

Hiện tại, một số doanh nghiệp Việt Nam đã liên kết với các xưởng chế biến hàng xuất khẩu trên địa bàn Móng Cái để sản xuất cao su hỗn hợp giao dịch hệ chính ngạch. Với nguyên liệu gốc là cao su khối SVR 3L, mặt hàng hỗn hợp này vẫn được xuất giá gần 30.000 NDT/tấn. Tuy lãi thấp, nhưng vẫn có thể hoạt động được.

Việc chuyển sản phẩm cao su khối sang chế biến thành cao su hỗn hợp để giao dịch chính ngạch mà phía Trung Quốc luôn khuyến khích dù tốt nhưng đối mặt với một loạt vấn đề, bao gồm nguồn cấp điện, đào tạo công nhân, đầu tư thêm về máy móc, thiết bị…

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường