Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin Cà phê Việt Nam số 5 tháng 8/2011
05 | 08 | 2011
Chúng ta biết rằng việc bán một mặt hàng cà phê phù hợp với tiêu chí của một tổ chức nào đó như cà phê hữu cơ, thương mại công bằng…mặt hàng cà phê đó phải được đánh giá bởi một tổ chức thứ ba, đó là việc cấp chứng chỉ. Việc cấp chứng chỉ có nghĩa là người sản xuất (hay nhóm sản xuất) phải chịu một cơ quan cấp chứng chỉ giám sát hàng năm, kiểm tra trong quá trình sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn. Nó có một số các yêu cầu về quản lý khi tất cả các bước đã hoàn thành đơn vị sản xuất được cấp chứng chỉ và sản phẩm cà phê của họ sản xuất ra được bán với chứng chỉ.

Nội dung chính:

Sản xuất cà phê có chứng chỉ
Trồng cà phê tái canh ở công ty cà phê laGrai
Thị trường cà phê thế giới tháng 8-2011
Cà phê - bóng đá: Sự đam mê hòa quyện

Download bản tin tại đây
 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường