Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012"
23 | 10 | 2012
Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.

Báo cáo gồm những nội dung chính:

- TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
- THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
- TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM CUỐI NĂM 2012
 

Chuỗi các báo cáo thị trường ngành hàng thịt và thực phẩm hàng tháng, quý và thường niên sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 

 

 

Xem thông tin về báo cáo tại đây


Kính mời quý vị đón đọc!AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường