Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013"
24 | 07 | 2013
Báo cáo cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới trong 6 tháng đầu năm 2013.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Thị trường hồ tiêu thế giới: trong đó phân tích chi tiết tình hình nguồn cung – cầu hồ tiêu thế giới; đặc biệt đi sâu vào tình hình nhập khẩu của các thị trường Mỹ, Pháp, Nhật Bản;
(2) Thị trường hồ tiêu Việt Nam: trong đó phân tích chi tiết các yếu tố về diện tích và sản lượng, bên cạnh việc cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sản xuất hồ tiêu diễn ra tại các vùng trọng điểm;
(3) Triển vọng thị trường hồ tiêu;
 
Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường