Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hai bộ phối hợp hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản
09 | 08 | 2013
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản.
Đó là yêu cầu được Chính phủ đặt ra trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2013 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành hôm (7.8).
 
Chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ tái cơ cấu từng ngành, từng sản phẩm; cải tiến phương pháp tổ chức, quản lý để nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao, hiệu quả gắn với hình thành chuỗi giá trị kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ. Tiếp tục triển khai kéo dài thời gian thu mua tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.
 
Nhiệm vụ của Bộ TNMT là chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT, Bộ GTVT khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu thu hồi đất lúa, đề xuất nguyên tắc giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.


Theo Dân Việt
Báo cáo phân tích thị trường