Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tin vắn ngành cà phê 10/01/2018
10 | 01 | 2018
Tin vắn ngành cà phê 10/01/2018

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 12 sụt giảm

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 12 giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,02 triệu bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu 2 tháng đầu niên vụ 2017/18 giảm 11,3% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 17,62 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu sụt giảm trong tháng 12/2017 chủ yếu do tình trạng kháng giá tại Brazil khi giá cà phê Arabica duy trì ở vùng giá khá thấp.

Xuất khẩu cà phê tháng 12 của Costa Rica và Honduras đều tăng khá

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 12 của Costa Rica tăng gần 22.500 bao tức tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 53.805 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu niên vụ 2017/18 tăng gần 16.300 bao tức tăng 19% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 102.139 bao.

Viện Cà phê Quốc gia Honduras báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 12 của Honduras tăng 127.432 bao tức tăng 33,98% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 502.486 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu niên vụ 2017/18 tăng gần 175.054 bao tức tăng 29,72% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 764.052 bao.

Tình trạng kháng giá khiến xuất khẩu cà phê Brazil sụt giảm

Bộ Thương mại Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 12 giảm 332.327 bao tức giảm 11,41% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.580.389 bao. Xuất khẩu cà phê Brazil sụt giảm phần nhiều liên quan đến tình trạng kháng giá ở thị trường nội địa trong khi sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đạt mức khiêm tốn.

Xuất khẩu cà phê tháng 12 của đảo Sumatra giảm mạnh

Số liệu thương mại từ Chính phủ Indonesia cho biết xuất khẩu cà phê tháng 12 của đảo Sumatra giảm 350.761 bao tức giảm 70,87% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 144.152 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu niên vụ 2017/18 của đảo Sumatra giảm 1.094.527 bao tức giảm 66,61% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 548.635 bao. Tuy nhiên nguồn cung cà phê Robusta từ Indonesia sụt giảm không phải là vấn đề đối với các thị trường tiêu thụ nhờ triển vọng sản lượng cà phê Việt Nam năm nay có thể đạt mức cao có thể cho nguồn cung cà phê Robusta ổn định trong những tháng tới.

Chú trọng chương trình tái canh cà phê

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam báo cáo đánh giá có gần 86.000 ha (chiếm 13,8% tổng diện tích cà phê cả nước) cà phê đã hơn 20 năm tuổi cho năng suất thấp.

Do đó, Bộ này dự định đầu tư tương đối lớn để phát triển loại cà phê cho năng suất cao và kháng bệnh tốt để hỗ trợ người nông dân thực hiện chương trình tái canh cà phê hướng đến tăng sản lượng cà phê trong tương lai.

AGROINFO tổng hợpBáo cáo phân tích thị trường