Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2023 giảm lượng, tăng kim ngạch
27 | 09 | 2023
8 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về kim ngạch và tăng 8,9% về giá so với 8 tháng năm 2022.

Nguồn: vietnamnet.vn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 22,3% về lượng và giảm 16% kim ngạch so với tháng 7/2023 nhưng giá tăng 8%, đạt 84.647 tấn, tương đương 258,47 triệu USD, giá trung bình 3.053,6 USD/tấn.

Tính chung cả 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về kim ngạch và tăng 8,9% về giá so với 8 tháng năm 2022, đạt trên 1,2 triệu tấn, tương đương gần 2,96 tỷ USD, giá trung bình 2.463 USD/tấn.

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 8 tháng năm 2023, chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 145.896 tấn, tương đương 323,52 triệu USD, giá 2.217,5 USD/tấn, giảm 9,2% về lượng, giảm 5,3% về kim ngạch nhưng tăng 4,4% về giá so với 8 tháng năm 2022; riêng tháng 8/2023 xuất khẩu đạt 8.450 tấn, tương đương 22,91 triệu USD, tăng 5,3% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2023.

Xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

xuat khau ca phe viet nam

Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 17% về lượng, tăng 20,5% kim ngạch và tăng 3% về giá so với 8 tháng năm 2022, đạt 114.030 tấn, tương đương 252,48 triệu USD, giá 2.214 USD/tấn, chiếm 9,5% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ cũng tăng 11% về lượng, tăng 8,7% kim ngạch nhưng giảm 2,2% về giá so với 8 tháng năm 2022, đạt 90.515 tấn, tương đương 213,75 triệu USD, giá trung bình 2.361,5 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhìn chung, trong 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với 8 tháng năm 2022.Nguyễn Hoài Nam
Báo cáo phân tích thị trường