Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gạo và phân urê sẽ được áp dụng thuế tuyệt đối
03 | 06 | 2008
Sắp tới, mặt hàng gạo và phân urê sẽ được áp dụng thuế xuất khẩu tuyệt đối.
Theo Công văn số 3558/VPCP-KTTH, 3575/VPCP, ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với nghị của Bộ Tài chính và giao cho bộ này cùng các bên liên quan quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định việc áp dụng thuế tuyệt đối các mặt hàng gạo và phân urê xuất khẩu trong tháng 6/2008.

Việc Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho đánh thuế tuyệt đối với mặt hàng gạo và phân urê do thời gian qua đã xảy ra tình trạng xuất khẩu ồ ạt phân bón cả chính ngạch và tiểu ngạch; đồng thời đã có hiện tượng manh mún, “xuất khẩu” nhỏ lẻ gạo của người dân trên đường biển.

Sở dĩ có tình trạng trên bởi vì, hiện Việt Nam mới chỉ áp dụng thuế xuất khẩu với phân urê là 0%, còn với mặt hàng gạo là xuất khẩu theo hạn ngạch. Trong khi đó, nhu cầu lương thực (gạo) và giá gạo trên thế giới vẫn khá cao, giá phân bón ở nhiều nước cũng đang cao hơn giá Việt Nam trung bình khoảng 30%.

Chính điều này đã dẫn đến việc “xuất lậu” các mặt hàng trên; mặc dù lượng phân urê sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 50% và 50% là nhập khẩu.Nguồn: TBKTVN
Báo cáo phân tích thị trường