Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá gạo Thái Lan tăng lên 750 USD/tấn
28 | 07 | 2008
Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, giá gạo trắng 100% loại B ngày 23/7 đã tăng 2,7% lên 750 USD/tấn so với tuần trước và có thể sẽ tăng nữa sau khi Việt Nam thông báo kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo.^ Đây là tuần thứ ba liên tiếp giá gạo Thái Lan tăng.
Hôm thứ ba (22/7), Chính phủ Việt Nam đã thông báo kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo lên tới 176 USD/tấn, như vậy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ từ 800 – 1.300 USD/tấn.

Hiện tại, giá gạo Thái đang được nâng đỡ nhờ chương trình thu mua can thiệp của Chính phủ và nhu cầu ổn định từ Nigiêria. Nigiêria là một khách hàng lớn của Thái Lan, với lượng gạo đồ mua vào mỗi tháng lên tới 100.000 tấn. Các nhà nhập khẩu Nigiêria đang gấp rút mua vào trước khi Chính phủ đánh thuế nhập khẩu gạo vào đầu tháng 11/08.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường