Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường trong năm 2013.
 

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành hồ tiêu trên thế giới trong năm 2012;
(2) Diễn biến tình hình ngành hồ tiêu trong nước năm 2012;
(3) Triển vọng ngành hồ tiêu năm 2013.
 

Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…
 

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 05/02/2013
- Số trang: 70 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Nguyễn Mai Linh - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HỘP
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
 

PHẦN 1. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH NGÀNH HỒ TIÊU TRÊN THẾ GIỚI TRONG NĂM 2012
1.1. SẢN XUẤT
1.1.1. Phân bố địa lý sản xuất và thời điểm thu hoạch của các quốc gia sản xuất hồ tiêu chính trên thế giới năm 2012
1.1.2. Sản lượng
1.2. THƯƠNG MẠI
1.2.1. Nhập khẩu
1.2.1.1. Thế giới
1.2.1.2. Tình hình nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ - quốc gia có kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới
1.2.2. Xuất khẩu
1.2.2.1. Tình hình chung
1.2.2.2. Diễn biến giá xuất khẩu
 

PHẦN 2. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH NGÀNH HỒ TIÊU TRONG NƯỚC NĂM 2012
2.1. SẢN XUẤT
2.1.1. Diện tích, sản lượng và năng suất hồ tiêu của toàn quốc
2.1.1.1. Diện tích
2.1.1.2. Sản lượng
2.1.1.3. Năng suất
2.1.2. Diện tích, sản lượng và năng suất hồ tiêu của các tỉnh trồng hồ tiêu trọng điểm
2.1.2.1. Diện tích
2.1.2.2. Sản lượng
2.1.2.3. Năng suất
2.1.3. Hoạt động chế biến
2.2. THƯƠNG MẠI
2.2.1. Hoạt động thu mua
2.2.2. Nhập khẩu
2.2.2.1. Diễn biến chung
2.2.2.2. Mặt hàng hồ tiêu nhập khẩu
2.2.2.3. Thị trường nhập khẩu
2.2.3. Xuất khẩu
2.2.3.1. Diễn biến chung
2.2.3.2. Mặt hàng hồ tiêu xuất khẩu
2.2.3.3. Thị trường xuất khẩu
2.3. DIỄN BIẾN GIÁ
2.3.1. Giá nội địa
2.3.2. Giá xuất khẩu
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU NĂM 2013
3.1. DỰ BÁO NGUỒN CUNG VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HỒ TIÊU TRÊN THỊ TRƯỜNG
3.1.1. Nguồn cung
3.1.1.1. Thế giới
3.1.1.2. Việt Nam
3.1.2. Hoạt động xuất khẩu
3.1.2.1. Thế giới
3.1.2.2. Việt Nam
3.2. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM TRONG NĂM 2013 – 2014
3.2.1. Sản xuất
3.2.2. Thương mại
PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 1: Sản lượng hồ tiêu thế giới phân theo tỷ trọng của các quốc gia
Hình 1 2: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Top 8 thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới tính đến tháng 9/2012
Hình 1 3: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Top 8 thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Hình 1 4: Khối lượng nhập khẩu các loại mặt hàng hồ tiêu của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Hình 1 5: Khối lượng nhập khẩu các loại mặt hàng hồ tiêu của Mỹ theo tháng trong 9 tháng đầu năm 2012
Hình 1 6: Khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của một số nước sản xuất hồ tiêu chính trên thế giới năm 2011 và 2012
Hình 1 7: Giá hồ tiêu đen thế giới theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 1 8: Giá hồ tiêu trắng thế giới theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 1: Diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch hồ tiêu cả nước trong giai đoạn 2007 – 2012
Hình 2 2: Giá hồ tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia trong giai đoạn 2007 – 2012
Hình 2 3: Sản lượng hồ tiêu cả nước từ năm 2007 – 2012
Hình 2 4: Năng suất hồ tiêu của cả nước giai đoạn 2007 - 2012
Hình 2 5: Tỷ trọng diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch hồ tiêu của các tỉnh trọng điểm so với cả nước
Hình 2 6: Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch của các tỉnh trọng điểm trong năm 2012
Hình 2 7: Năng suất hồ tiêu bình quân của cả nước và của các tỉnh trồng hồ tiêu trọng điểm
Hình 2 8: Quy trình chế biến hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng chưa xay
Hình 2 9: Kênh phân phối thu mua chủ yếu của các doanh nghiệp hiện nay
Hình 2 10: Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2012
Hình 2 11: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 12: Khối lượng và giá trị xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2012
Hình 2 13: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 14: Tỷ trọng khối lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 15: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 16: Diễn biến giá nội địa của mặt hàng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng giai đoạn 2007 – 2012
Hình 2 17: Giá nội địa của hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 18: Diễn biến giá xuất khẩu của mặt hàng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng giai đoạn 2007 – 2012
Hình 2 19: Giá xuất khẩu hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 3 1: Trung bình diện tích thu hoạch và năng suất hồ tiêu trong giai đoạn 2007 – 2010 của 5 quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới

 


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 1: Lịch phân bố thời điểm thu hoạch hồ tiêu của các quốc gia sản xuất chính trên thế giới
Bảng 1 2: Tỷ lệ thay đổi mức sản lượng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng giữa hai năm 2012 và 2011
Bảng 1 3: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Bảng 2 1: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 2 2: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 2 3: Sản lượng, lượng tiêu thụ nội địa và lượng xuất khẩu của Ấn Độ trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 2 4: Tỷ trọng khối lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 1: Khối lượng về sản lượng, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu và dự trữ hồ tiêu của thế giới và một số quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn trong năm 2011, 2012 và 2013
Bảng 4 2: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của thế giới và Top 8 quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Bảng 4 3: Khối lượng hồ tiêu nhập khẩu của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Bảng 4 4: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ phân theo nguồn cung nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2011 và 2012
Bảng 4 5: Giá hồ tiêu đen và trắng xuất khẩu của thế giới theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 6: Giá hồ tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia theo năm trong giai đoạn 2007 – 2012
Bảng 4 7: Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng và năng suất hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012
Bảng 4 8: Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng và năng suất hồ tiêu của 6 tỉnh trồng hồ tiêu trọng điểm
Bảng 4 9: Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2012
Bảng 4 10: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 11: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 12: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 13: Khối lượng và giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2012
Bảng 4 14: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 15: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 16: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 4 17: Giá nội địa và giá xuất khẩu theo tháng của mặt hàng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng trong giai đoạn 2007 – 2012
Bảng 4 18: Diện tích thu hoạch và năng suất hồ tiêu của Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia trong giai đoạn 2007 – 2010


 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com