Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới năm 2013 và triển vọng thị trường trong năm 2014.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:


(1) Thị trường hồ tiêu thế giới năm 2013, trong đó có phân tích cân bằng cung cầu năm 2013 và thị trường một số quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc
(2) Thị trường hồ tiêu Việt Nam năm 2013, trong đó có tổng hợp các chính sách liên quan đến ngành hồ tiêu
(3) Triển vọng ngành hồ tiêu năm 2014, trong đó có đề cập cụ thể đến tình hình cung cầu hồ tiêu của thế giới và Việt Nam


Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 25/02/2014
- Số trang: 60 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Nguyễn Mai Linh - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
 

Mục lục:

DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
 

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. CUNG CẦU THẾ GIỚI
1.1. Nhu cầu
1.2. Nguồn cung
1.3. Một số diễn biến cung cầu nổi trội trong năm 2013
2. THƯƠNG MẠI
2.1. Nhập khẩu hồ tiêu của Nhật Bản
2.2. Nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc
2.3. Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. SẢN XUẤT
1.1. Diện tích
1.2. Sản lượng
2. THƯƠNG MẠI
2.1. Hoạt động thu mua
2.2. Nhập khẩu
2.3. Xuất khẩu
3. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH NGÀNH HỒ TIÊU
3.1. Kế hoạch định hướng
3.2. Hỗ trợ sản xuất
3.3. Thu hút đầu tư và thương mại
3.4. Một số chính sách của địa phương
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU NĂM 2014
1. THẾ GIỚI
1.1. Nhu cầu
1.2. Nguồn cung
2. NGUỒN CUNG CỦA VIỆT NAM
 

PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG

 

 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1 1. Xu hướng tiêu thụ hồ tiêu của thế giới từ năm 1995 – 2013
Hình 1 2. Diện tích thu hoạch hồ tiêu năm 2012 của thế giới phân theo quốc gia
Hình 1 3. Diện tích thu hoạch hồ tiêu của thế giới trong giai đoạn 2001 – 2012
Hình 1 4. Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2013 phân theo tỷ trọng của các quốc gia
Hình 1 5. Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu theo tháng của Nhật Bản trong năm 2012 - 2013
Hình 1 6. Tỷ trọng theo khối lượng và giá nhập khẩu trung bình của một số nguồn cung hồ tiêu chính của Nhật Bản trong năm 2013
Hình 1 7. Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu theo tháng của Hàn Quốc trong năm 2012 - 2013
Hình 1 8. Tỷ trọng theo khối lượng và giá nhập khẩu trung bình của một số nguồn cung hồ tiêu chính của Hàn Quốc trong năm 2013
Hình 1 9. Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu theo tháng của Mỹ trong năm 2012 - 2013
Hình 1 10. Tỷ trọng khối lượng hồ tiêu nhập khẩu của thị trường Mỹ phân theo nguồn cung năm 2013
Hình 1 11. Khối lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Mỹ từ các nguồn cung chính trong hai năm 2012 và 2013
Hình 2 1. Diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch hồ tiêu cả nước trong giai đoạn 2007 – 2013
Hình 2 2. Sản lượng hồ tiêu cả nước từ năm 2007 – 2013
Hình 2 3. Kênh phân phối thu mua chủ yếu của các doanh nghiệp hiện nay
Hình 2 4. Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2012 và 2013
Hình 2 5. Khối lượng và giá trị xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013
Hình 2 6. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2012 và 2013
Hình 2 7. Tỷ trọng khối lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2012 và 2013
Hình 2 8. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2012 và 2013
Hình 2 9. Giá trung bình xuất khẩu hồ tiêu năm 2012 - 2013
Hình 3 1. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của thế giới trong kỳ 2008 - 2012
Hình 3 2. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ, Đức, Hà Lan trong kỳ 2008 - 2012  

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 1. Tỷ lệ thay đổi mức sản lượng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng giữa hai năm 2012 và 2013
Bảng 1 2. Tỷ lệ thay đổi mức dự trữ hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng giữa hai năm 2012 và 2013
Bảng 1 3. Lịch phân bố thời điểm thu hoạch hồ tiêu của các quốc gia sản xuất chính trên thế giới
Bảng 2 1. Tỷ trọng giá trị nhập khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 2 2. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 2 3. Tỷ trọng khối lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 3 1. Sự thay đổi nguồn cung hồ tiêu thế giới trong năm 2014 so với năm 2013
Bảng 4 1. Khối lượng về sản lượng, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu và dự trữ hồ tiêu của thế giới và một số quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn trong năm 2012, 2013 và dự báo 2014
Bảng 4 2. Diện tích thu hoạch hồ tiêu của thế giới và một số quốc gia sản xuất chính năm 2001 – 2012
Bảng 4 3. Khối lượng và giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc theo tháng trong năm 2012 và 2013
Bảng 4 4. Khối lượng và giá hồ tiêu nhập khẩu vào thị trường Mỹ phân theo nguồn cung chính trong năm 2012 và 2013
Bảng 4 5. Khối lượng và giá hồ tiêu nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản phân theo nguồn cung chính trong năm 2012 và 2013
Bảng 4 6. Khối lượng và giá hồ tiêu nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc phân theo nguồn cung chính trong năm 2012 và 2013
Bảng 4 7. Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng và năng suất hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013
Bảng 4 8. Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 9. Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 10. Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 11. Khối lượng và giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013
Bảng 4 12. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 13. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 14. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai năm 2012 và 2013
Bảng 4 15. Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của thế giới và một số quốc gia nhập khẩu nhiều (Mỹ, Đức và Hà Lan) trong năm 2008 - 2012


 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com