Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới trong 6 tháng đầu năm 2013.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Thị trường hồ tiêu thế giới: trong đó phân tích chi tiết tình hình nguồn cung – cầu hồ tiêu thế giới; đặc biệt đi sâu vào tình hình nhập khẩu của các thị trường Mỹ, Pháp, Nhật Bản;
(2) Thị trường hồ tiêu Việt Nam: trong đó phân tích chi tiết các yếu tố về diện tích và sản lượng, bên cạnh việc cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sản xuất hồ tiêu diễn ra tại các vùng trọng điểm;
(3) Triển vọng thị trường hồ tiêu;


Báo cáo thị trường hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 24/07/2013
- Số trang: 55 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Nguyễn Mai Linh - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HỘP
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
 

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI
1. NGUỒN CUNG HỒ TIÊU
1.1. Nguồn cung từ Việt Nam
1.2. Nguồn cung từ Ấn Độ
1.3. Nguồn cung từ Indonesia
1.4. Nguồn cung từ Brazil
1.5. Nguồn cung từ Malaysia và Sri Lanka
2. NHU CẦU HỒ TIÊU
2.1. Tình hình chung
2.2. Tình hình kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của một số thị trường lớn
2.2.1. Mỹ
2.2.2. Pháp
2.2.3. Nhật Bản
3. GIÁ HỒ TIÊU
3.1. Hồ tiêu đen
3.2. Hồ tiêu trắng
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. SẢN XUẤT
1.1. Diện tích gieo trồng
1.2. Diện tích thu hoạch
1.3. Sản lượng
2. THƯƠNG MẠI
2.1. Nhập khẩu
2.1.1. Tình hình chung
2.1.2. Mặt hàng nhập khẩu
2.1.3. Thị trường nhập khẩu
2.2. Xuất khẩu
2.2.1. Tình hình chung
2.2.2. Mặt hàng xuất khẩu
2.2.3. Thị trường xuất khẩu
3. DIỄN BIẾN GIÁ
3.1. Giá nội địa
3.2. Giá xuất khẩu
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
1. Nguồn cung
2. Dự báo giá
PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 1: Xu hướng tiêu thụ hồ tiêu của thế giới từ năm 1995 – 2013
Hình 1 2: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2013
Hình 1 3: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Pháp từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2013
Hình 1 4: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Nhật Bản từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2013
Hình 1 5: Giá hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng trung bình của thế giới từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2013
Hình 1 6: Xu hướng giá hồ tiêu đen xuất khẩu của một số quốc gia sản xuất chính từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2013
Hình 1 7: Xu hướng giá hồ tiêu trắng xuất khẩu một số quốc gia sản xuất chính từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2013
Hình 2 1: Diện tích gieo trồng và thu hoạch hồ tiêu năm 2007 – 2012
Hình 2 3: Phân bố sản lượng hồ tiêu Việt Nam theo địa phương năm 2011
Hình 2 4: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ tháng 01/2012 đến tháng 03/2013
Hình 2 5: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2013
Hình 2 6: Giá hồ tiêu đen và trắng nội địa từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2013
Hình 2 7: Giá hồ tiêu đen và trắng xuất khẩu từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2013
Hình 2 8: So sánh giá hồ tiêu đen và trắng xuất khẩu của Việt Nam và thế giới từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 1: Lịch phân bố thời điểm thu hoạch hồ tiêu hàng năm của một số quốc gia sản xuất chính trên thế giới
Bảng 2 1: Sản lượng hồ tiêu sáu tháng đầu năm 2012 và 2013 phân theo miền
Bảng 2 2: Sản lượng hồ tiêu của các tỉnh trọng điểm
Bảng 2 3: Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 2 4: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 2 5: Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo nguồn nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 2 6: Thay đổi khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ 2012
Bảng 2 7: Tỷ trọng khối lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng hồ tiêu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 2 8: Khối lượng và giá trị xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam của Top 8 thị trường xuất khẩu lớn nhất trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 4 1: Khối lượng về sản lượng, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu và dự trữ hồ tiêu của thế giới và một số quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn trong năm 2011, 2012 và 2013
Bảng 4 2: Giá hồ tiêu đen và trắng xuất khẩu của thế giới từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2013
Bảng 4 3: Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng và năng suất hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012
Bảng 4 4: Sản lượng hồ tiêu sáu tháng đầu năm 2012 và 2013 phân theo miền
Bảng 4 5: Sản lượng hồ tiêu phân theo địa phương năm 2011
Bảng 4 6: Sản lượng hồ tiêu của các tỉnh trọng điểm năm 2013
Bảng 4 7: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013
Bảng 4 8: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 4 9: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 4 10: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013
Bảng 4 11: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo mã hàng trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 4 12: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo thị trường trong sáu tháng đầu năm 2012 và 2013
Bảng 4 13: Giá nội địa và giá xuất khẩu theo tháng của mặt hàng hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng từ tháng 01/2011 đến tháng 03/2013

 

DANH MỤC HỘP

Hộp 1 1: Thị trường hạt tiêu toàn cầu diễn ra chậm chạp do người mua chờ đợi nguồn cung từ Indonesia
Hộp 1 2: Giao dịch mua bán hạt tiêu tại Ấn Độ đã được tái cấp phép
Hộp 2 1: Chư Jút, nông dân lại đổ xô trồng tiêu
Hộp 2 2: Nông dân Đăk Song hoang mang vì bị phá hoại vườn tiêu
Hộp 2 3: Quảng Trị: Nhân rộng mô hình trồng tiêu trên cát
Hộp 2 4: Xuất khẩu hồ tiêu: Thêm vài trăm triệu USD xuất khẩu/năm nếu
Hộp 2 5: Hồ tiêu Việt Nam chiếm lĩnh 50% thị phần tiêu thế giới nhưng vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng thế giới biết đến
Hộp 2 6: Nghịch lý “ngôi vương” hồ tiêu
Hộp 3 1: Kiến nghị cho nông dân vay để trữ cà phê, hồ tiêu


 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com