Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất .
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo Thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009”. Đây là lần đầu tiên báo cáo thường niên ngành hàng hồ tiêu Việt Nam được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu năm 2008 và triển vọng xu hướng của thị trường năm 2009.
Báo cáo được chia thành 5 phần chính: i) Tình hình sản xuất hồ tiêu trong nước năm 2008; ii) Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2008; iii) Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2008; iv) Thị trường hạt tiêu thế giới; v) Triển vọng ngành hàng hồ tiêu năm 2009.
“Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng hồ tiêu Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Cục thống kê Hoa Kỳ (BEA)...

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: Bản tiếng Việt: 04/03/2009

- Giá bán: Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Quốc Chinh - Email:
chinhnq@gmail.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: (84 4) 04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.04.3.9725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

LỜI TỰA

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CÁC HỘP

TỔNG LƯỢC

PHẦN I: SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. Diện tích gieo trồng

2. Sản lượng

3. Năng suất

PHẦN 2: XUẤT KHẨU HỒ TIÊU CỦA VIỆT NAM NĂM 2008

1. Xuất khẩu theo loại hồ tiêu

2. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường

2.1 Top 15 thị trường xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có kim ngạch lớn nhất năm 2008

2.2 Top 15 thị trường xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008 (các thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD)

PHẦN 3: CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM

1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu có kim ngạch lớn nhất năm 2008

2. Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu có tăng trưởng sản lượng xuất khẩu lớn nhất năm 2008

PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU THẾ GIỚI

1. Sản xuất hồ tiêu thế giới

2. Giá hồ tiêu

3. Nhu cầu nhập khẩu

3.1.1. Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu đứng đầu thế giới 9 tháng đầu năm 2008

3.1.2. Top 10 quốc gia có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2008 (các nước có kim ngạch nhập khẩu hơn 1 triệu USD)

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG NGÀNH HÀNG HỒ TIÊU NĂM 2009

1. Triển vọng cung sản xuất hồ tiêu của Việt Nam và thế giới

2. Triển vọng giá hồ tiêu thế giới

3. Thị trường

3.1. Các thị trường triển vọng cho xuất khẩu hồ tiêu thế giới năm 2009

3.2 Các thị trường chính xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 (Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản)

3.3 Các thị trường triển vọng khác cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2009

PHỤ LỤC VÀ CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Tình hình xuất khẩu hồ tiêu Việt nam giai đoạn 2006-2008

Bảng 2: Top 15 thị trường xuất khẩu hồ tiêu có kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 3: Top 15 thị trường xuất khẩu hồ tiêu có tăng trưởng kim ngạch lớn nhất năm 2008

Bảng 4: Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 5: Top 10 Doanh nghiệp có tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu của một số quốc gia chính giai đoạn 2006-2008 (triệu USD)

Bảng 7: 10 quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới 9 tháng đầu năm 2008

Bảng 8: 10 quốc gia có tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới 9 tháng đầu năm 2008 (các nước nhập khẩu có kim ngạch lớn hơn 1 triệu USD)

Bảng 9: Sản lượng sản xuất hồ tiêu một nước sản xuất chính giai đoạn 2007-2008 và dự báo 2009 (tấn)

Bảng 10: Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hồ tiêu thế giới năm 2009

Bảng 11: Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2009

Bảng 12: Tỷ giá hối đoái một số đồng tiền cơ bản các tháng năm 2008

Bảng 13: Tình hình sản xuất hồ tiêu của Việt Nam năm 2008

Bảng 14: Sản xuất và xuất khẩu Hồ tiêu toàn cầu 2005-2007 (1000 tấn)

Bảng 15: Kết quả sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt nam qua các năm

Bảng 16: Kết quả sản xuất hồ tiêu 6 tỉnh trọng điểm của Việt Nam vụ 2008

Bảng 17: Kết quả sản xuất hồ tiêu các tỉnh của Việt Nam vụ 2008

Bảng 18: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2006-2008 (1000 USD)

Bảng 19: Sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giai đoạn 2006-2008 (1000 tấn)

Bảng 20: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giai đoạn 2006-2008 (1000 tấn)

Bảng 21: Giá xuất khẩu hồ tiêu thế giới giai đoạn 2006-2008 (USD/tấn)

Bảng 22: Top 10 thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới (USD/tấn)

Bảng 23: Tăng trưởng kinh tế một số quốc gia nhập khẩu hồ tiêu chính giai đoạn 2006-2008 (%)

Bảng 24: Chỉ số giá một số quốc gia nhập khẩu hồ tiêu chính giai đoạn 2006-2008 (% tăng/giảm so với năm trước)

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam năm 2008 (nghìn ha)

Biểu 2: Cơ cấu diện tích trồng hồ tiêu các tỉnh của Việt Nam năm 2008 (%)

Biểu 3: Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam giai đoạn 2006-2008 (nghìn tấn)

Biểu 4: Sản lượng sản xuất hồ tiêu của Việt Nam các tỉnh trọng điểm năm 2008 (nghìn tấn)

Biểu 5: Năng suất hồ tiêu của Việt Nam năm 2008 (tạ/ha)

Biểu 6: Năng suất thu hoạch hồ tiêu 6 tỉnh trọng điểm của Việt Nam năm 2008 (tạ/ha)

Biểu 7: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đen Việt Nam theo tháng giai đoạn 2007-2008 (triệu USD)

Biểu 8: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trắng Việt Nam giai đoạn 2007-2008 (triệu USD)

Biểu 9: Sản lượng trồng trọt hồ tiêu ở một số quốc gia sản xuất chính trên thế giới giai đoạn 2007-2008 (nghìn tấn)

Biểu 10: Giá hồ tiêu đen xuất khẩu thế giới năm 2008 (USD/tấn)

Biểu 11: Giá hồ tiêu trắng xuất khẩu thế giới năm 2008 (USD/tấn)

Biểu 12: Giá hồ tiêu thế giới giai đoạn 2006-2008 và dự báo năm2009 (USD/tấn)

Biểu 13: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu sang Hoa Kỳ giai đoạn 2006-2008 và dự báo năm 2009 (triệu USD)

Biểu 14: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu sang Đức giai đoạn 2006-2008 và dự báo năm 2009 (triệu USD)

Biểu 15: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu sang Nhật Bản giai đoạn 2006-2008 và dự báo năm 2009 (triệu USD)

DANH MỤC CÁC HỘP

Hộp 1: Diện tích vườn tiêu Phú Quốc ngày càng giảm

Hộp 2: Hồ tiêu mất mùa, rớt giá, người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn

Hộp 3: Việt Nam có vườn tiêu năng suất cao nhất thế giới

Hộp 4: Doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năm Hồ tiêu của Việt nam

Hộp: Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới có xu hướng giảm
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com