Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2008 tăng 180,43% so cùng kỳ
13 | 08 | 2008
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm xuất khẩu chè đạt 127,3 triệu USD, với hơn 264.000 tấn chè, tăng 180,43% về trị giá và 72,71% về lượng so cùng kỳ. Giá chè xuất khẩu trung bình 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1.312 USD/tấn, tăng 37% so cùng kỳ.
Còn tính riêng trong tháng 6 cả nước xuất gần 46.000 tấn chè, đạt kim ngạch 84,5 triệu USD, mặc dù giảm 26,77% về lượng nhưng lại tăng 792,40% về trị giá so tháng 5; tăng 253,71% về lượng và 638,54% về trị giá so cùng kỳ. Giá chè xuất khẩu trung bình của nước ta so cùng kỳ 2007 tiếp tục trong xu hướng tăng, tiếp theo đợt tăng giá chè xuất khẩu trong tháng 5/2008 (đạt 1.400 USD/tấn), tăng 46% so đầu năm và tăng 49% so cùng kỳ. Tính riêng tại thời điểm đầu tháng 6 giá chè đen xuất khẩu trung bình đạt 1.439 USD/tấn, chè xanh đạt 1.550 USD/tấn...
Về thị trường: Trong tháng 6, lượng chè xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng so tháng 5, duy chỉ có xuất khẩu sang Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ là giảm. Cụ thể, lượng chè xuất khẩu sang Đài Loan đạt 1.700 tấn, kim ngạch 2,2 triệu USD, tăng 4,85% về lượng và 24,07% về trị giá; xuất sang Nga tăng 76,75% về lượng và 90,91% về trị giá so tháng 5, đạt hơn 1.000 tấn, trị giá 1,5 triệu USD; xuất sang Trung Quốc 1.200 tấn, đạt 979.800 USD, tăng 325,89% về lượng và 214,45% về trị giá... Còn so với cùng kỳ thì xuất khẩu chè sang Đài Loan giảm 27,60% về lượng và 4,55% về trị giá; sang Trung Quốc giảm 53,41% về lượng và 54,96% về trị giá...
Đặc biệt, thị trường Tiểu vương Quốc Ả Rập Xê út là thị trường có kim ngạch không cao nhưng lại là thị trường có sự tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 2.820,00% về lượng và 3.248,30% về trị giá so tháng 5, đạt 438 tấn, trị giá 953.200 USD.
Mặc dù xuất khẩu chè sang Đài Loan giảm nhẹ về lượng nhưng đây vẫn là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu chè sang Đài Loan 6 tháng đạt 9,8 triệu USD, với sản lượng 5.300 tấn, tuy giảm 13,26% về lượng nhưng lại tăng 17,04% về trị giá so cùng kỳ.
Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu sang Nga với 5.400 tấn, trị giá 6,8 triệu USD, tăng 5,12% về lượng và 34,10% về trị giá so cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất sang các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng rất mạnh, với 2.500 tấn, đạt 3,6 triệu USD, tăng 453,04% về lượng và 458,25% về trị giá so cùng kỳ. Bên cạnh đó, xuất sang Nhật 6 tháng cũng tăng mạnh, mức tăng 102% về lượng và 80,62% về trị giá so cùng kỳ, tuy chỉ đạt 38tấn, kim ngạch 128.400 USD.
Ngược lại, xuất khẩu chè sang một số thị trường giảm sút, như xuất sang Trung Quốc giảm 59,58% về lượng và 56,39% về trị giá; xuất sang Mỹ gảm 13,69% về lượng và 4,84% về trị giá; xuất sang Ba Lan giảm 34,14% về lượng và 12,08% về trị giá so cùng kỳ.
Về chủng loại: Tháng 6 một số chủng loại chè xuất sang các thị trường đều tăng trưởng về trị giá so tháng 5. Trong đó, lượng chè xanh xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất, với 37.800 tấn, đạt trị giá 74,9 triệu USD, tuy giảm 4,43% về lượng nhưng lại tăng 1.653,69% về trị giá so tháng 5, còn so với cùng kỳ thì lại tăng 906,97% về lượng và 1.792,78% về trị giá. Tiếp đến là chủng loại chè đen với hơn 3.000 tấn, đạt kim ngạch 8,2 triệu USD, tăng 14,52% về lượng và 83,90% về trị giá so tháng 5; mặc dù giảm 21,72% về lượng nhưng tăng 39,28% về trị giá so cùng kỳ. Bên cạnh đó, các loại chè khác như chè lên men tăng 49,09% về lượng và 118,78% về trị giá so tháng 5, tăng 124,79% về lượng và 494,61% về trị giá so tháng 6/2007; chè nhài tuy giảm 65,46% về lượng và 37,09% về trị giá so cùng kỳ nhưng lại tăng 11,76% về lượng và 68,31% về trị giá so tháng 5.
Sáu tháng đầu năm, chủng loại chè xanh đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất, với 170.100 tấn, đạt kim ngạch 89,2 triệu USD, tăng 237,32% về lượng và 567,11% về trị giá so cùng kỳ. Chủng loại chè đen chỉ đứng ở vi trí thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu, tuy giảm 18,17% về lượng nhưng lại tăng 5,70% về trị giá so cùng kỳ, với 59.700 tấn, đạt 33,4 triệu USD. Tiếp đến là chủng loại chè lên men 427 tấn, đạt 1,3 triệu USD cũng có sự tăng mạnh cả về lượng (tăng 277,77%) và về trị giá (tăng 434,94%); chè ô long 287 tấn, kim ngạch 946.600 tấn, tăng 172,66% về lượng và 173,66% về trị giá so cùng kỳ
Ngược lại, chủng loại chè xuất khẩu khác sang các thị trường trong 6 tháng đầu năm lại giảm sút so cùng kỳ, cụ thể như chè nhài giảm 97,33% về lượng và 22,02% về trị giá; chè khô giảm 91,23% về lượng và 79,94% về trị giá; chè vàng giảm 82,50% về lượng và 84,84% về trị giá; các loại chè khác giảm 66,92% về lượng và 60,59% về trị giá...
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường