Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè đen trong 4 tháng đầu năm 2008 giảm cả về lượng và trị giá
10 | 06 | 2008
Trong tháng 4/2008, một số chủng loại chè xuất khẩu sang các thị trường đều có sự tăng trưởng rõ rệt cả về lượng và trị giá so với tháng 4/2007.
Trong đó, lượng chè đen xuất khẩu vẫn đạt kim ngạch cao nhất, với 19,1 nghìn tấn, đạt trị giá 4,3 triệu USD, tuy giảm 9,34% về trị giá nhưng lại tăng 500,94% về lượng so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm ngoái thì lại tăng 465,31% về lượng và tăng 13,67% về trị giá. Tiếp đến là chủng loại chè xanh với 1,3 nghìn tấn, đạt kim ngạch 2,2 triệu USD, tuy giảm 96,71% về lượng nhưng tăng 11,04% về trị giá so với tháng trước, giảm 96,97% về lượng và giảm 1,64% về triẹu giá so với cùng kỳ năm 2007. Bên cạnh đó, các loại chè khác như chè lên men tăng 30,83% về lượng và tăng 54,09% về trị giá so với tháng trước, tăng 241,06% về lượng và tăng 1.250% về trị giá so với tháng 4/2007, chè ô long tăng 40,54% về lượng và tăng 42,09% về trị giá so với tháng trước, tăng 41,09% về lượng và tăng 100,78% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bốn tháng đầu năm 2008, chủng loại chè đen vẫn là loại chè có kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang các thị trường, với 54 nghìn tấn, đạt kim ngạch 20,7 triệu USD, tuy nhiên lại giảm 17,82% về lượng và giảm 1,03% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2007. Chủng loại chè xanh tuy chỉ đứng ở vị trí thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu nhưng lại có sự tăng mạnh, tăng 105,56% về lượng và tăng 37,55% về trị giá, với 92,7 nghìn tấn, đạt trị giá 9,9 triệu USD. Tiếp đến là chủng loại chè lên men với 261 tấn, đạt 721,1 nghìn USD, cũng có sự tăng mạnh về lượng (tăng 310,45%) và tăng 339,52% về trị giá, chè ô long với 216 tấn, kim ngạch 646 nghìn USD, tăng 172,01% về lượng và tăng 136,58% về trị giá... so với 4 tháng năm 2007.

Ngược lại, một số chủng loại chè xuất khẩu khác sang các thị trường trong 4 tháng năm 2008 lại giảm sút so với 4 tháng năm 2007, giảm 66,45% về lượng và giảm 61,12% về trị giá...
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường